We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 

Turizm Merkezleri

Turizm teşkiltaları, Kamu otoritelerinin (belediyeler, bölgeler, iller, ülkeler)
 
 

Turizm Geliştirme Planları (Master Planlar)

Turizm destinasyonları için stratejik planlamanın modern yöntemlerine dayalı gelişmiş kalkınma planları
 

Destinasyon Denetimleri

Kamu otoritelerinin tarafından profesyonel turizm gelişiminin desteklenmesinin en önemli basamakların belirlenmesi
 

Otel Master Planları

Olası otel yerleri ve kişiye özel otel kavramlarının değerlendirmesi dahil bir destinasyon için maximum otel kapasitesinin tanımlanması
 

Bölgesel Kalite Geliştirme Programları

Kalite yönetimi konusundaki deneyimlerimize dayalı turizm destinasyonları için bireysel programlar
 

Örgütsel Gelişim

Modern Destinasyon Yönetim Kuruluşlarına yönelik turizm örgütlerine mesleki gelişim desteği
 

Stratejik Konsept

Bir destinasyondaki turizm gelişimi için stratejik konseptin geliştirilmesi
 

Turizm Kart Sistemleri

Bireysel turizm kart sistemlerinin uygulanması ve gelişmesine destek