We use cookies to offer the best possible user experience on our website. We also use third-party cookies, to deliver personalised advertisement messages. By using our website you agree, that cookies can be saved on your device. Further information on the cookies used and on how to disable them can be found here.
 
 
 

Vlerësimet e Projektit

Në rast se detajet e projektit tashmë janë zhvilluar, atëherë firma Kohl & Partner ofron një vlerësim neutral të Projektit për të optimizuar projektin
 

Fizibilite Çalışmaları

Bir otel yatırım veya işlem değerlendirilmesinde girişimcilerin, yatırımcıların, alıcı ve satıcıların desteklenmesi
 

Fizibilite Çalışmaları

Gelecekteki ekonomik potansiyelini belirlemek ve mümkün olan en iyi ölçüde geleceğe yönelik beklentileri geçerli kılmak için
 

Megvalósíthatósági tanulmányok készítése

Egy adott projekt előkészítésekor vagy adás-vételekor, üzemeltetők, beruházók, vásárlók vagy eladók számára
 

Megvalósíthatósági tanulmányok készítése

A projekt jövőben várható gazdasági eredményeinek meghatározása
 

Sunumlar

 

Turisztikai fejlesztési terv készítés (master plans)

A stratégiai tervezés legkorszerűbb módszerein alapuló fejlesztési tervek készítése az adott desztináció számára
 

Turizm Geliştirme Planları (Master Planlar)

Turizm destinasyonları için stratejik planlamanın modern yöntemlerine dayalı gelişmiş kalkınma planları
 

Анализ экономической целесообразности

Помощь предпринимателям, инвесторам, покупателям и продавцам в оценке гостиничных инвестиций или сделок
 

Анализ экономической целесообразности

Для определения будущего экономического потенциала проектов по развитию туристической инфраструктуры